“Per a què els canvis tinguin un valor vertader han de ser consistents i duraders” (Anthony Robbins) “El primer pas pel canvi és la conscienciació, el segon és l’acceptació” (Nathaniel Brandien) “La vida de cada persona canvia en el moment en el què es pren una decisió nova, congruent i compromesa” (Anthony Robbins) “La felicitat no és fer el què un vol, sinó estimar el què un fa” (Jean-Paul Sartre) “L´habilitat per viure el present és el major component del benestar emocional” (Abraham Maslow) “El què la ment de l´home pot concebre i creure, és el que la ment de l´home pot aconseguir” (Napoleon Hill) “L´èxit és simplement l’aplicació diària de la disciplina” (Jim Rohn) “El respecte comença amb un mateix” (Nathaniel Branden) “El present és el passat del teu futur” (Albert Ellis) “Aquell que té un perquè per viure pot afrontar tots els -com-” (Frederich Nietzsche)

Psicologia Vic

Laura Fabré, psicòloga col·legiada número 18.596

Basant-me en una visió àmplia i multidisciplinar de la psicologia, inicio aquest projecte fruit de la motivació i iniciativa personal, per tal de satisfer les diferents necessitats psicològiques, d’orientació i formació dels diferents col·lectius de la nostra societat. El meu objectiu principal és aconseguir que la persona rebi l’atenció adient, i personalitzada, en relació a la seva problemàtica, per a aconseguir una millor qualitat de vida i benestar emocional.

Més