FORMACIÓ A MIDA

La meva experiència personal i professional en els diferents àmbits de la psicologia, m’ha aportat el coneixement necessari per a poder oferir formació a mida i de tipus presencial a múltiples col·lectius. Alguns exemples són:

ÀMBIT ESCOLAR-ACADÈMIC

formació per a l'alumnat:

formació pels pares i professors:

ÀMBIT LABORAL

ALTRES COL·LECTIUS